Bij overtreding van het huisreglement kunt u worden verwijderd door de Organisatie. Constatering van strafbare feiten zal ten allen tijden worden gemeld aan de politie:

 • Legitimatiebewijs verplicht;
 • Onder de 18 jaar wordt geen alcohol geschonken;
 • In het hele pand geldt een rookverbod;
 • Bij brand; raak niet in paniek en schakel één van de medewerkers in;
 • Eigendommen van de Kleine Tent mogen niet mee naar buiten genomen worden;
 • Bij constatering van het veroorzaken van vernieling of beschadigingen wordt u
  aansprakelijk gesteld voor reparatie of vernieuwing;
 • Het is verboden om drugs te gebruiken, te verhandelen of in bezit te hebben;
 • Eigen meegebrachte consumpties of consumptieverpakkingen zijn verboden;
 • Er kan geen aansprakelijkheid worden ontleend aan verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen;
 • Wapenbezit is verboden. Bij constatering wordt direct de politie ingeschakeld;
 • Herkenbare kleding, met onderscheidende groepssymboliek zijn binnen het evenemententerrein niet toegestaan;
 • Discriminatie en racisme is ten allen tijden verboden;
 • De toegang kan geweigerd worden als u dronken bent. Er worden geen alcoholische dranken geschonken indien u aangeschoten bent;
 • Elke vorm van agressie tegen gasten en het personeel is verboden;
 • Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik;
 • De politie is op de hoogte van dit gevoerde huisreglement;

Wanneer deze huisregels niet worden nageleefd wordt u verwijderd en zullen er consequenties worden doorgevoerd, afhankelijk van de situatie.